An toàn trong công nghiệp khai thác dầu khí

Công nghiệp khai thác chiếm tỉ trọng tương đối cao trong tổng thu nhập quốc dân của nên kinh tế nước ta. Để có một chỗ đứng như thế, không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế, những nhân tố trong ngành phải không ngừng biến đổi tích cực và phát triển để đạt được năng suất tốt nhất.

 

Dầu khí hiện nay là một khá phát triển ở nước ta hiên nay. Dầu khí nước ta tập trung ở ven biển , ngoài khơi nên khó khăn cho việc khai thác. Mỗi phương tiện kỉ thuật và nhân lực cho ngành dầu khí đều được làm ngoài khơi. Vì vậy việc thai khác dầu khi luôn tiềm ẩn nguy hiểm, gặp khó khăn trong việc thức hiện.

Dầu mỏ là nguồn nguyên liệu được sử dụng nhiều cuộc sống hàng ngày cở nước ta. Nhu cầu sử dụng của người dùng hiện nay đang tăng cao nên cần một nguồn nhiên liệu cung cấp lớn vì vậy đòi hỏi ngành công nghiệp khai dầu khí phải tăng cường tiến độ khai thác. Nhưng với điều kiện khai thác ngoài khơi đầy khó khăn và nguy hiểm việc tăng tiến độ rất khó. Do điều kiện làm việc khó khăn có nhiều rủi ro nên đòi hỏi lực lượng làm việc tại các trạm khai thác phải được đào tạo chuyên nghiệp, phải trải qua các cuôc huấn luyện an toàn để đảm bảo sự an toàn cũng như hoàn thành công việc đúng tiến độ. Tại các trạm khai thác các kỉ sư phải làm việc trong điều kiện chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết, các công việc vận hành máy móc cũng như khai thác dầu khí và xem xét thời tiết  luôn được theo dõi xuyên suốt. Đội ngũ những người làm việc phải làm nhưng người chuyên nghiệp hiểu rỏ về các qui trình làm việc đảm bảo không gây ra bất cứ sai xót nào. Những người được huấn luyện an toàn lao động để đảm bảo trong quá trình lao động có khả năng khắc phuc hậu quả nhanh chóng nhất. Đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như các đồng nghiệp.

Ngoài nguồn nhân lực phải đảm bảo chất lượng, là những người chuyên nghiệp thì trong công tác khai thác dầu khí đòi hỏi cơ sở vật chất cho việc khai thác phải đảm bảo chất lượng thông qua các đợt kiểm định an toàn  gắt gao nhất. bời vì do điều kiện làm việc ngoài khơi việc tiếp cận với các trạm khai thác là điều khó khăn nên nếu có bất kì hư hỏng nào của cơ sở vật chất sẽ rất nguy hiểm. Và không kịp thời sửa chữa. Cơ sở vật chất tại các trạm dầu khí phải là những trang bị tốt nhất đảm bảo cho các lực lượng làm việc an toàn và hoàn thành công việc tốt.

Công nghiệp dầu khí là một ngành quan trong vì vậy cần đảm bảo an toàn chất lượng cho lực lượng làm việc trong ngành để đảm bảo tạo ra một hiệu quả cao. Giảm tránh các thiệt hại về môi trường. Vì một khi các trạm dầu khi có bất kì sự cố nào thì việc tràn dầu gây ô nhiễm là một điều khó tránh khỏi.