Trang chủ » Các cấp Hội Phụ nữ chung tay xây dựng Công viên Địa chất Toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn

Các cấp Hội Phụ nữ chung tay xây dựng Công viên Địa chất Toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn

(Ngày đăng: 18-03-2020 10:36:41)
HGĐT- Những năm qua, trong nỗ lực bảo tồn, phát huy các giá trị của Công viên Địa chất Toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn (CVĐCTC – CNĐĐV) có sự đóng góp không nhỏ của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể. Trong đó, có vai trò quan trọng của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh.


                                    Thiếu nữ Mông xuống chợ.

Xác định được vai trò, trách nhiệm của mình, Hội LHPN tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các cấp Hội triển khai các phong trào gắn với xây dựng, bảo vệ, phát huy giá trị di sản CNĐĐV. Hội LHPN tỉnh đã xây dựng các kế hoạch về triển khai thực hiện chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng và tuyên truyền, quảng bá về CVĐCTC – CNĐĐV, giai đoạn 2012 – 2014; Kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị CVĐCTC – CNĐĐV giai đoạn 2013 – 2020, tầm nhìn 2030... Trên cơ sở đó, không chỉ riêng Hội LHPN các huyện vùng CNĐĐV, Hội LHPN các huyện, thành phố cũng tích cực chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện bảo tồn và phát huy các giá trị CNĐĐV; góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức của hội viên, phụ nữ trong xây dựng, bảo vệ CNĐĐV.


Chị Dương Ánh Phượng, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, những năm qua, từ chỉ đạo, định hướng của Tỉnh hội, các cấp Hội phụ nữ, đặc biệt là ở các huyện vùng CNĐĐV đã phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa; như tuyên truyền bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ các di sản địa chất, địa mạo, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống; các hình thức tuyên truyền, quảng bá về CNĐĐV được các cấp Hội thực hiện bằng nhiều hình thức, như lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, tổ chức hội thi, nói chuyện chuyên đề, các buổi giao lưu văn nghệ, truyền thông phiên chợ, qua bản tin của Hội LHPN tỉnh... Các cấp Hội cũng lồng ghép với các phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, thực hiện “Nhà sạch, vườn đẹp”, làm đường giao thông nông thôn..., gắn xây dựng, bảo tồn các giá trị của CVĐCTC – CNĐĐV...


Cùng với đó, các cấp Hội còn tích cực với hoạt động nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ, như: Vận động chị em thực hiện Cuộc vận động Phụ nữ học chữ và nói tiếng phổ thông với điểm nổi bật là Hội LHPN huyện Quản Bạ. Hội LHPN tỉnh và các cấp hội vùng CNĐĐV cũng tích cực nâng cao nhận thức pháp lý cho hội viên, phụ nữ thông qua việc phối hợp với ngành Tư pháp đẩy mạnh giáo dục, phổ biến, nâng cao hiểu biết pháp luật. Rà soát, tuyên truyền, tổ chức đăng ký kết hôn tập thể cho các cặp vợ chồng đã sống chung nhưng chưa đăng ký kết hôn; tổ chức khai sinh cho trẻ em chưa được đăng ký khai sinh. Đặc biệt, để phòng, chống nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới, các cấp Hội cũng đã tích cực tuyên truyền cho chị em không vượt biên trái phép làm thuê, không mang trẻ em đi theo khi đi làm thuê ở bên kia biên giới...

 
Phát huy vai trò, vị thế, những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ vùng CNĐĐV đã duy trì và thực hiện hiệu quả nhiều mô hình phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống, như mô hình trồng cỏ chăn nuôi ở Pả Vi, huyện Mèo Vạc; chăn nuôi lợn, trồng rau, hoa ở Quyết Tiến (Quản Bạ), thị trấn Phó Bảng (Đồng Văn). Chị em ở Lùng Tám (Quản Bạ), Sủng Máng, thị trấn Mèo Vạc (Mèo Vạc), Lao Chải (Yên Minh), thị trấn Phó Bảng (Đồng Văn)..., đã tích cực phát huy các nghề dệt thổ cẩm, may mặc truyền thống. Đặc biệt, nhiều phụ nữ Lô Lô ở thị trấn Mèo Vạc, Sủng Là (Đồng Văn), chị em người Mông ở Lùng Tám (Quản Bạ) là những điển hình trong gìn giữ, phát huy nghề truyền thống như dệt lanh, làm trang phục truyền thống... Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời làm bừng lên sắc màu truyền thống CNĐĐV.


Có thể nói, với quan điểm chung tay bảo vệ di sản của Hà Giang, của Việt Nam và của thế giới, với nhận thức, trách nhiệm, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, trong đó có các cấp Hội Phụ nữ đã tích cực chỉ đạo, thực hiện nhiều chương trình, nội dung, phối hợp xây dựng, bảo tồn, phát huy các giá trị của CVĐCTC – CNĐĐV; tạo nên sức mạnh và quyết tâm của các cấp, ngành thực hiện mục tiêu chung là góp phần từng bước hoàn thiện các tiêu chí, khuyến nghị của Mạng lưới CVĐCTC về xây dựng, bảo tồn, phát huy các giá trị của CNĐĐV.