• Hà Tiên
  • Các huyện vùng biên học tập Bác

Các huyện vùng biên học tập Bác

(AGO) - Đối với các địa phương giáp biên giới Campuchia, như: Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giúp cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững an ninh-quốc phòng. Do vậy, việc học tập Bác đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, luôn được quan tâm hàng đầu ở các huyện có đặc thù gần giống nhau này.a

Quán triệt sâu rộng

Theo Bí thư Huyện ủy Tri Tôn Men Pholly, với chuyên đề năm 2014 “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, từng Chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Tri Tôn đã liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các “bệnh” tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh… Qua đó, xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước. “Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo. Mỗi Chi bộ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nhờ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, liên tục nên đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân” - Bí thư Huyện ủy Tri Tôn nhận xét.

19-t5.jpg

Các huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú (thuộc Cụm 3) giao ban đánh giá kết quả học tập Bác.

Sáng tạo trong học tập

Tại huyện Tịnh Biên, việc triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 cũng được chú trọng. Theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên Trương Hữu Tiền, bên cạnh tổ chức lớp học tập cho 265 cán bộ chủ chốt, đơn vị đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức triển khai 19 lớp cho cấp ủy cơ sở và dưới cơ sở, thu hút 5.863 đồng chí tham gia, trong đó có 3.355 đảng viên, chiếm 97% (3% còn lại đi học các lớp dài hạn ngoài tỉnh, ngoài nước và miễn sinh hoạt Đảng). “Qua triển khai học tập, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc, tự soi rọi lại bản thân. Từ đó, đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục những hạn chế và có lộ trình cụ thể, nhất là người đứng đầu cơ quan luôn gương mẫu trong công tác cũng như trong cuộc sống” – ông Tiền đánh giá.

Gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị của địa phương, 66/66 Chi, Đảng bộ của huyện Tịnh Biên đều tổ chức các buổi tọa đàm để kịp thời biểu dương, khen thưởng và giới thiệu những điển hình tiên tiến cấp huyện. Nhờ triển khai học tập thường xuyên và biểu dương, khen thưởng kịp thời, các cán bộ, đảng viên đã tự khắc phục khuyết điểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với huyện An Phú, việc triển khai chuyên đề học tập Bác được các Bí thư Chi bộ thực hiện tốt, với 3.779/3.789 đảng viên (99,74%) được quán triệt. Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú Lâm Thanh Bình cho biết, đơn vị đã hướng dẫn các Chi, Đảng bộ phân kỳ về thời gian và nội dung học tập chuyên đề năm 2014. Theo đó, trong quý I, các đơn vị tập trung học tập, thảo luận và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo Bác về nội dung “nêu cao tinh thần trách nhiệm” gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Quý II, nội dung “chống chủ nghĩa cá nhân” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được tập trung thực hiện. Quý III, nội dung “nói đi đôi với làm” được đưa ra gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm. Riêng quý IV, từng Chi bộ tiến hành kiểm điểm đảng viên trên cơ sở kết quả thực hiện chuyên đề gắn với kiểm điểm nêu gương. Với cách làm này, hiệu quả học tập Bác được nâng cao, nhận thức của cán bộ, đảng viên chuyển biến rõ nét.