• Doanh nghiệp
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân có được làm giám đốc công ty khác không

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được làm giám đốc công ty khác không

Thực tế thì nhiều người vẫn đang do dự không biết là chủ doanh nghiệp tư nhân có được làm giám đốc của một công ty khác nữa hay không trước khi quyết định lựa chọn loại hình doanh nghiệp này để thành lập. Đây là vấn đề không phải là mới nhưng nó luôn được nhiều người quan tâm khi tiến hành lựa chọn loại hình doanh nghiệp để kinh doanh.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi được biết đến với đội ngũ nhân viên chuyên  nghiệp, có trình độ cao, luôn mang  đến  cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối khi hợp tác.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được làm giám đốc công ty khác không

Đối với vấn đề chủ doanh nghiệp tư nhân có được làm giám đốc của một công ty nào khác nữa hay không thì bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ làm rõ vấn đề này để bạn có thể nắm rõ thông tin một cách chính xác nhất.

1. Các loại hình không được làm giám đốc

Chủ doanh nghiệp  tư nhân được quy định là người có trách nhiệm vô hạn đối với hoạt động kinh doanh của mình. Theo quy định của pháp luật thì chủ doanh nghiệp tư nhân không được phép đồng thời là chủ của một doanh nghiệp tư nhân khác hay là thành viên của công ty hợp danh. Ngoài ra thì chủ doanh nghiệp tư nhân cũng không được làm giám đốc của các công ty khác là công ty cổ phần. Chính vì thế, đối với các trường hợp về các loại hình công ty như : công ty tư nhân, công ty hợp danh hay công ty cổ phần chủ doanh nghiệp tư nhân không được phép làm giám đốc như quy định mà pháp luật ban hành.

2. Các loại hình doanh nghiệp  được làm giám đốc

Vì một trong các loại hình doanh nghiệp mà pháp luật không cấm chủ doanh nghiệp tham gia thành lập chính là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn. Vì thành viên trong công ty trách nhiệm  hữu  hạn chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ hay nghĩ vụ tài sản trong phạm  vi vốn góp của mình . Vì thế, khi chủ doanh nghiệp tư nhân làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thì sẽ không làm các thành viên trong công ty chịu trách nhiệm liên đới đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân mà mình đang sở hữu. Chính vì thế nên chủ doanh nghiệp tư nhân có thể đồng thời là giám đốc của doanh nghiệp do mình sở hữu . Tuy nhiên, người chủ này cũng đồng thời có thể làm chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hay công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo đúng quy định mà pháp luật ban hành.

Như vậy thì chủ doanh nghiệp tư nhân có được làm giám đốc  của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hay hai thành viên trở lên theo pháp luật quy định. Đây là điều bạn cần nắm rõ nếu mình đang là chủ một doanh nghiệp tư nhân và đang muốn mở rộng kinh doanh bằng một loại hình doanh nghiệp khác.