• Chia sẻ
  • Chuyển hàng đi Mỹ có khi mất hơn nửa tháng

Chuyển hàng đi Mỹ có khi mất hơn nửa tháng

Công ty đã chuyển hàng đi Mỹ rất nhiều lần. Thời gian chuyển hàng đi Mỹ không thể nhanh, 7 đến 10 ngày là nhanh, có nhiều khi mất hơn nửa tháng. Thực sự thì lâu cũng được nhưng mong hàng hóa được an toàn.

Lĩnh vực kinh doanh của công ty tôi là vận tải hàng hóa. Có rất nhiều công ty cũng có hoạt động kinh doanh giống công ty tôi. Nhưng một số công ty chỉ vận chuyển hàng hóa nội địa không có dịch vụ vận chuyển hàng hóa đi nước ngoài. Vì vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài có khoảng cách xa, mất thời gian dài và độ rủi ro cao. Nếu không có đủ điều kiện đảm bảo cho hàng hóa được an toàn thì không thể tự tin đảm nhận lô hàng để vận chuyển.

Công ty tôi vừa vận chuyển hàng hóa trong nước vừa vận chuyển hàng hóa quốc tế. Vận chuyển hàng hóa trong nước đơn giản hơn nhưng  lợi nhuận thu về được ít hơn. Vận chuyển hàng hóa quốc tế là thế mạnh của công ty tôi. Có rất nhiều đơn hàng lớn. Thường thì tuần nào cũng phải vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài. Gần thì các nước trong khu vực Đông Nam Á. Xa thì phải kể đến việc vận chuyển đi các nước như Mỹ, Anh. Thường thì vận chuyển đi xa sẽ mất rất nhiều thời gian, gặp nhiều rủi ro và nguy hiểm. Các công ty yếu không thể làm được hoặc không thể tự làm nên công ty tôi được nhiều đơn vị lựa chọn trước.

Công ty đã chuyển hàng đi Mỹ rất nhiều lần. Thời gian chuyển hàng đi Mỹ không thể nhanh, 7 đến 10 ngày là nhanh, có nhiều khi mất hơn nửa tháng. Thực sự thì lâu cũng được nhưng mong hàng hóa được an toàn. Cứ mỗi lô hàng được vận chuyển đi Mỹ thường có số lượng và giá trị lớn. Tùy theo đặc điểm của từng lô hàng mà lựa chọn cách vận chuyển khác nhau. Nếu có xẩy ra sự cố trong quá trình chuyển hàng đi Mỹ thì công ty phải chịu một phần trách nhiệm và thường cũng bị thiệt hại lớn. Rủi ro là điều khó tránh khỏi hoàn toàn nhưng luôn phải tìm cách để giảm thiểu rủi ro. Một đơn hàng thành công thì uy tín công ty mới được nâng lên. Nhiều đơn hàng mới lại đến. Cả lãnh đạo và nhân viên đều mong muốn như vậy.