• Chia sẻ
  • Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không

Vấn đề hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không luôn là điều mà các doanh nghiệp quan tâm. Ngay cả khi loại hình hóa đơn này đã được chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2018 nhưng nó vẫn khiến nhiều doanh nghiệp quan tâm và chưa nắm rõ vấn đề.

Nói đến hóa đơn điện tử giá rẻ trong hoạt động giao dịch, mua bán của doanh nghiệp thì có rất nhiều vấn đề cần phải nhắc đến.Chất lượng, hiệu quả và tiện ích khi sử dụng chính là những điều mà các doanh nghiệp cần phải quan tâm để có được sự hỗ trợ tốt nhất.

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không

Khi áp dụng hóa đơn điện tử thì nhiều doanh nghiệp vẫn còn chưa nắm rõ việc hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không hay hóa đơn nào cần phải đóng dấu và hóa đơn nào thì không cần đóng dấu. Đây là vấn đề mà doanh nghiệp cần phải nắm rõ để có thể thực hiện tốt khi áp dụng hình thức hóa đơn này vào kinh doanh.

Theo quy định thì hóa đơn khi giao dịch cần phải có đầy đủ các tiêu thức như chữ ký, con dấu của cả bên bán và bên mua thì mới được xem là hóa đơn hợp lệ. Tuy nhiên, đối với các hình thức hóa đơn khác nhau thì sẽ có những quy định khác nhau đối với các tiêu thức này.Có những trường hợp hóa đơn điện tử sẽ không cần đến chữ ký của bên mua nếu bên mua không phải là đơn vị kế toán hay là đơn vị kế toán nhưng đã có các giấy tờ và hồ sơ chứng minh cho hoạt động giao dịch này.

Ngoài ra thì trong gia dịch thì cũng có các hoạt động giao dịch mà hóa đơn sử dụng không những không có chữ ký của bên bán mà cũng không có con dấu. Đó là trường hợp các hóa đơn đặc thù của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ với lượng khách hàng lớn. Các doanh nghiệp này khi đáp ứng được yêu cầu của cơ quan thuế đưa ra thì sẽ được phê duyệt để sử dụng hóa đơn điện tử đặc thù. Các doanh nghiệp này thường cung cấp dịch vụ nước, điện, internet hay các dịch vụ ngân hàng….

Thông thường thì các hóa đơn điện tử đặc thù này sẽ đảm bảo tính hợp lệ và doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng nó để kê khai thuế như các hóa đơn điện tử khác theo quy dù vậy thì không phải doanh nghiệp nào cũng có thể sử dụng hóa đơn điện tử đặc thù mà phải là các doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định về thuế cũng như đáp ứng được các tiêu chí do cơ quan thuế đưa ra thì mới có thể thực hiện việc áp dụng hóa đơn đặc thù vào hoạt động giao dịch và cung cấp dịch vụ của mình.

Như vậy thì vấn đề hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không còn tùy thuộc xem hóa đơn mà doanh nghiệp sử dụng có phải là hóa đơn đặc thù hay là hóa đơn điện tử thông thường nữa.