Hơn 1/3 DN khai thác đá có nhiều vi phạm

Từ ngày 05/5/2014 - 25/6/2014, Đoàn kiểm tra liên ngành ở Nghệ An đã tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường các mỏ đá xây dựng, được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép khai thác (đang còn hiệu lực). Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cho biết qua quá trình kiểm tra vẫn còn nhiều sai phạm cần khắc phục.

 

CôngThương - Vào dịp tháng 5/2014, trên địa bàn Nghệ An có 63 giấy phép khai thác đá xây dựng do UBND tỉnh Nghệ An cấp đang còn thời hạn khai thác. Qua kiểm tra cho thấy, 62/63 doanh nghiệp khai thác đá xây dựng trên địa bàn Nghệ An đã bộc lộ nhiều sai phạm cần khắc phục.

7 doanh nghiệp được cấp giấy phép đã quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày giấy phép có hiệu lực nhưng chưa xây dựng cơ bản mỏ; 4 doanh nghiệp đã tiến hành khai thác nhưng tại thời điểm kiểm tra đã ngừng khai thác trong thời gian dài; 3 doanh nghiệp giấy phép khai thác đến nay đã hết thời hạn khai thác. Tại thời điểm kiểm tra, có 20/62 doanh nghiệp đã tiến hành khai thác khoáng sản hoặc đã tiến hành xây dựng cơ bản mỏ nhưng chưa thực hiện thủ tục thuê đất;

16/62 doanh nghiệp đang tiến hành xây dựng cơ bản mỏ hoặc khai thác chưa ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đầy đủ vào Quỹ bảo vệ môi trường theo thời gian quy định.

15/62 doanh nghiệp đang tiến hành xây dựng cơ bản mỏ hoặc khai thác đã bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ nhưng chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Luật Khoáng sản 2010, đa số các tổ chức được cấp giấy phép khai thác trước khi triển khai xây dựng cơ bản mỏ hoặc tổ chức khai thác chưa thực hiện các nghĩa vụ như: chưa đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác và thông báo cho UBND xã cấp để theo dõi, quản lý (ngoại trừ các đơn vị đã thực hiện: Công ty TNHH Nguyễn Bá Lương, Công ty CPXD Phả Ngọc (huyện Đô Lương); Công ty CPXD Công trình 484 (huyện Tương Dương); Công ty CPXD và TM Chính Phong, Công ty TNHH 1 thành viên KS Bình An (huyện Yên Thành); Công ty cổ phần khai thác đá, Tân Thành (huyện Nghĩa Đàn) chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo định kỳ hoặc lập, quản lý, lưu giữ bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác từ khi bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ đến khi kết thúc khai thác...

21/62 doanh nghiệp còn tồn tại, sai phạm trong việc thực hiện quy trình, quy phạm kỹ thuật khai thác mỏ như: khai thác không đúng thiết kế mỏ, khai thác ngoài khu vực được cấp phép và chưa thực hiện tốt quy phạm kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên.

24/62 doanh nghiệp còn tồn tại, sai phạm trong việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN): lập hộ chiếu nổ mìn không đầy đủ theo quy định; không lập biên bản nghiệm thu kết thúc vụ nổ; sử dụng một số thợ mìn và lao động liên quan đến VLNCN chưa được tập huấn và có chứng chỉ sát hạch của cơ quan có thẩm quyền cấp; sử dụng khối lượng thuốc nổ lớn hơn thiết kế nổ mìn đã được người có thẩm quyền phê duyệt ...

35/62 doanh nghiệp còn tồn tại, sai phạm trong việc sử dụng lao động, an toàn lao động: Không ban hành nội quy lao động; không kiểm định máy móc thiết bị thuộc diện yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, không tổ chức tập huấn an toàn lao động cho công nhân và cử người phụ trách về an toàn, không tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động theo quy định.

38/62 doanh nghiệp còn tồn tại, sai phạm trong việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường như: chưa thực hiện đầy đủ biện pháp giảm thiểu môi trường theo cam kết, như tưới ẩm khu vực nội mỏ và đường giao thông ra vào mỏ; thực hiện các biện pháp hạn chế bụi phát tán tại khu vực chế biến; chưa thực hiện quan trắc, giám sát môi trường định kỳ; khu vực sửa chữa máy móc, dầu nhớt không được thu  gom và xử lý đúng, rơi vão thấm thấu vào lòng đất; chưa có báo cáo định kỳ về nguồn phát sinh và xử lý nguồn chất thải nguy hại.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm đình chỉ khai thác khoáng sản đối với 20/62 doanh nghiệp khai thác vi phạm thiết kế, có nguy cơ mất an toàn lao động cao, khai thác ngoài khu vực được cấp phép và khai thác, xây dựng cơ bản mỏ khi chưa thực hiện nghĩa vụ thuê đất theo quy định của pháp luật.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển cho chánh thanh tra chuyên ngành các sở ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền đối với 25 doanh nghiệp vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản, với tổng số tiền 128.250.000 đồng.

Qua kết quả kiểm tra ở trên, cho thấy hơn 1/3 doanh nghiệp được Nhà nước cấp phép khai thác đá xây dựng trên địa bàn Nghệ An có nhiều vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản. Đây là một con số tương đối lớn, cảnh báo nguy cơ mất an toàn cao, cần có giải pháp khắc phục kịp thời.