• Doanh nghiệp
  • Huấn luyện an toàn đối với lãnh đạo tổ chức

Huấn luyện an toàn đối với lãnh đạo tổ chức

Không chỉ những người lao động mà kể cả những người lãnh đạo cũng phải được huấn luyện an toàn lao động một các kỹ lưỡng. Nhất là trong những ngành như công nghiệp hóa chất. Người lãnh đạo phải được huấn luyện để hiểu rõ về những hóa chất được sử dụng trong quá trình làm việc.

 

Hóa chất là thành phần cực nguy hiểm trong quá trình sản xuất, chính vì thế các doanh nghiệp cần phải có những khóa huấn luyện an toàn hóa chất cho người lao động cũng như cho chính những người lãnh đạo, người quản lý.

Có năm nội dung chính mà nhóm đối tượng này cần phải nắm được khi tham gia khóa huấn luyện an toàn này. Thứ nhất là những quy định của pháp luật về hoạt động hóa chất. Đây là nội dung mang tính luật pháp và lý thuyết nhiều hơn là thực hành, nhưng không phải vì thế mà chúng ta có thể xao nhãng, lơ là. Chỉ khi nắm chắc được những nội dung này thì chúng ta mới có thể nắm bắt được những yếu tố khác một cách dễ dàng hơn. Nội dung này bao gồm những điều sau : đó là những yêu cầu nghiêm ngặt về cơ sở vật chất của doanh nghiệp và tính chuyên môn trong hoạt động hóa chất, quản lý những hoạt động của hóa chất mới và đặc biệt là cần lưu ý đến thông tin của những hóa chất nguy hiểm, cần có những biện pháp phòng chống tai nạn hóa chất và phương hướng giải quyết khi gặp sự cố.Thứ hai là các thành phần hóa chất nguy hiểm trong sản xuất và cách bảo quản cũng như sử dụng sao cho đúng cách để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

 Đối với giai cấp lãnh đạo khi tham gia khóa huấn luyện an toàn  này sẽ được bồi dưỡng thêm về các biện pháp quản lý để đảm bảo an toàn một cách tối ửu nhất cho người lao động, đó chính là nội dung thứ ba. Thứ tư là các biện pháp, các cách giải quyết nhanh nhạy trong các tình huống cấp bách như khi xảy ra tai nạn hóa chất. Khóa huấn luyện an toàn sẽ cung cấp cho các học viên những kiến thức đầy đử nhất. Đó chính là các thông tin gọi cứu hộ, cấp cứu tại chỗ, cách sử dụng các phương tiện cứu hộ sao cho hợp lý khi xảy ra các sự cố hóa chất khác nhau,…Điều cuối cùng là cách phòng ngừa, khắc phục sự cố hóa chất và hạn chế gây ô nhiễm môi trường.