DU LỊCH HÀ TIÊN

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Kiểm định hệ thống lạnh do tổ chức nào thực hiện ?

Kiểm định hệ thống lạnh do tổ chức nào thực hiện ?

Kiểm định hệ thống lạnh không phải là một trong những vấn đề mà bất cứ một cơ sở có hệ thống lạnh nào cũng có thể tự thực hiện được. Để đảm bảo quá trình kiểm định hệ thống lạnh được thực hiện đúng quy trình cần có một cơ quan kiểm định có đủ năng lực thực hiện kiểm định cũng như được nhà nước công nhận.

Kiểm định hệ thống lạnh được quy định trong văn bản của nhà nước

Kiểm định hệ thống lạnh là một trong những quy định được ban hành trong các văn bản của nhà nước, có đầy đủ các hướng dẫn và quy trình thực hiện, dù đã có các văn bản nhưng không phải các điều luật quy định về kiểm định an toàn hệ thống lạnh này luôn đầy đủ và thiết thực. Do đây một trong những lĩnh vực vẫn còn mới chưa nhận được nhiều sự quan tâm nên hy vọng rằng, trong những năm tới sẽ có những cải cách thay đổi các quy định được nêu trong các văn bản của nhà nước để có thể hoàn thiện và rõ ràng hơn.

Kiểm định hệ thống lạnh do cơ quan kiểm định có thẩm quyền thực hiện

Tổ chức có trách nhiệm thực hiện các kiểm định hệ thống lạnh đã được quy định trong rất nhiều văn bản của nhà nước, đơn vị trực tiếp trực hiện kiểm định an toàn hệ thống lạnh được giao cho những cơ quan kiểm định trong lĩnh vực kiểm định của Việt Nam.

kiểm định hệ thống lạnh

Những cơ quan kiểm định này cần phải đáp ứng được các yêu cầu của nhà nước đã quy định như phải có đầy đủ nguồn nhân lực, đầy đủ thẩm quyền kiểm định và đã được cấp giấy phép hành nghề trong lĩnh vực kiểm định. Một điều cơ quan mà những kiểm định viên làm việc trong các cơ quan kiểm định cần phải có đó là tinh thần trách nhiệm cũng như hiệu suất thực hiện công việc. Tinh thần trách nhiệm được đánh giá qua hiệu suất công việc cũng như chất lượng của quá trình kiểm định có đạt được hiệu quả như mong muốn của cơ sở sản xuất hay không, có đạt chuẩn chất lượng theo yêu cầu của nhà nước không.

Các cơ sở có sử dụng hệ thống lạnh không được quyền tự thực hiện công tác kiểm định vì đây là một trong những điều đã được quy định trong các văn bản của nhà nước. Việc một đơn vị sử dụng thiết bị tự mình thực hiện kiểm định đây là một vấn đề không đảm bảo đúng được các yêu cầu của quá trình kiểm định an toàn hệ thống lạnh. Thiếu trang thiết bị cũng như kiến thức của quy trình kiểm định và không được nhà nước công nhận về kết quả kiểm định là một trong những điều mà việc một đơn vị sử dụng tự thực hiện công tác kiểm định không thể được công nhận.

Các cơ quan kiểm định phải trải qua một quá trình kiểm tra nghiêm ngặt của các cơ quan nhà nước trước khi được cấp giấy phép tham gia vào quá trình kiểm định. Những bước kiểm tra của nhà nước nhằm đảm bảo cơ quan đó có đủ chất lượng cũng như tinh thần trách nhiệm để có thể đảm bảo an toàn chất lượng cho việc kiểm định các hệ thống lạnh của một cơ sở theo yêu cầu.