DU LỊCH HÀ TIÊN

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Chia sẻ
  • Kiểm định nồi hơi được hiểu như thế nào?

Kiểm định nồi hơi được hiểu như thế nào?

Kiểm định nồi hơi là một trong những hoạt động của kiểm định an toàn. Cũng giống như kiểm định an toàn, kiểm định nồi hơi có tác dụng làm đảm bảo hơn sự an toàn trong quá trình sử dụng nồi hơi, giảm thiểu rủi ro khi sử dụng.

Thử phân tích cụm từ “kiểm định nồi hơi”, ta thấy, kiểm định là quá trình kiểm tra các thiết bị, máy móc được sử dụng trong công nghiệp. Kiểm định có tác dụng đánh giá xem khả năng vận hành của các loại thiết bị, máy móc, đánh giá mức độ an toàn của chúng khi được sử dụng bởi người lao động trong công nghiệp. Kiểm định nồi hơi tức là kiểm tra tính an toàn và khả năng hoạt động của nồi hơi. Kiểm định nồi hơi là bước đầu tiên các nhà công nghiệp phải làm trước khi đem vào sử dụng.

Theo quy định của pháp luật nước ta, nồi hơi là một trong những thiết bị sử dụng trong công nghiệp cần được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng. Nồi hơi là thiết bị hoạt động nhờ vào áp lực lớn, để có thể chuyển nước thành dạng hơi có chứa nhiệt độ cao. Trong quá trình hoạt động, rất có thể vì áp lực quá lớn, hoặc do một tác động nào đó từ bên ngoài mà nồi hơi có thể xảy ra sự cố, có thể làm xảy ra những vụ nổ, ở trường hợp xấu nhất là gây chết người. Trên thực tế cũng có không ít những vụ nổ nồi hơi làm thiệt hại đến tính mạng của người lao động.

Để giảm đến mức tối thiểu những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sử dụng, các thiết bị nồi hơi khi mới được sản xuất xong đều buộc phải được đội ngũ kiểm định nồi hơi kiểm định. Họ sẽ là người quyết định xem thiết bị nồi hơi đó có an toàn đối với người lao động khi sử dụng hay không, và thiết bị nồi hơi đó có đáp ứng được yêu cầu về kĩ thuật trong sản xuất hay không. Vì thế, vai trò của đội ngũ kiểm định là rất quan trọng, họ là những người chịu trách nhiệm về sự an toàn của người lao động cũng như tính năng hoạt động của thiết bị nồi hơi sau khi được kiểm định.