• Chia sẻ
  • Lý do cần sử dụng hóa đơn điện tử hợp lệ

Lý do cần sử dụng hóa đơn điện tử hợp lệ

Trong giao dịch, kinh doanh thì việc sử dụng hóa đơn điện tử hợp lệ là điều mà các doanh nghiệp cần phải đảm bảo đầu tiên. Đối với vấn đề này thì có không ít doanh nghiệp không xem trọng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về mặt kinh tế cũng như pháp luật.

Hóa đơn điện tử giá rẻ có hợp lệ hay không? Nó có mang giá trị pháp lý hay không? Đây chính là vấn đề mà rất nhiều doanh nghiệp quan tâm trước khi quyết định lựa chọn các dịch vụ cung cấp hóa đơn này.

Lý do cần sử dụng hóa đơn điện tử hợp lệ

Sử dụng hóa đơn điện tử hợp lệ là cách tốt nhất để giúp cho doanh nghiệp có được tính hợp pháp trong kinh doanh. Trước khi tìm hiểu lý do thì các doanh nghiệp phải biết hóa đơn điện tử như thế nào được xem là hợp lệ.

Hóa đơn điện tử hợp lệ là gì?

Đây là hóa đơn có đầy đủ các tiêu thức và các ký hiệu theo quy định mà pháp luật ban hành. Hóa đơn được khởi tạo phải có đầy đủ tên hóa đơn, tên bên bán, bên mua, thời gian khởi tạo hóa đơn, nội dung hóa đơn, chữ ký, đóng dấu của bên bán và bên mua nếu bên mua là đơn vị kế toan.

Có rất nhiều lý do để  doanh nghiệp phải hóa đơn điện tử hợp lệ  trong các hoạt động giao dịch, mua bán của mình như:

- Việc sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định sẽ đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là hoàn toàn hợp pháp. Từ đó, doanh nghiệp sẽ có được lòng tin từ các đối tác cũng như giúp cho việc kinh doanh ngày càng được nâng cao.

- Bên cạnh đó thì khi sử dụng hóa đơn điện tử hợp lệ doanh nghiệp sẽ không phải lo lắng việc cơ quan chức năng kiểm tra hóa đơn khi cần thiết. Đó chính là giúp cho doanh nghiệp tránh được những rắc rối về mặt pháp lý về sau. Đây là một trong những vấn đề mà doanh nghiệp cần quan tâm khi sử dụng hóa đơn điện tử.

Mặc dù có một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các tiêu thức theo quy định nhưng nó vẫn được xem là hóa đơn điện tử hợp lệ. Bởi đó là những hóa đơn mang tính chất đặc thù của các doanh nghiệp được cơ quan thuế cho phép sử dụng để tiến hành giao dịch với số lượng lớn khách hàng trong một ngày.  Các doanh nghiệp này nếu muốn sử dụng hóa đơn đặc thù thì phải đáp ứng được các điều kiện mà cơ quan thuế đưa ra đối với việc sử dụng hóa đơn điện tử. Đây là  điều mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần phải lưu ý nếu chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Có thể nói việc sử dụng hóa đơn điện tử hợp lệ là cách tốt nhất để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được xem là hợp pháp và mang lại nhiều thuận lợi hơn trong công việc kinh doanh của mình.