Mẫu thay đổi đăng ký kinh doanh

Cùng với sự phát triển nền kinh tế và mở rộng thị trường sản xuất để đáp ứng nhu cầu của sự phát triển, nhưng các doanh nghiệp muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền để được cấp giấy chứng nhận đăng ký, vậy Mẫu thay đổi đăng ký kinh doanh đó là gì mà mọi doanh nghiệp đều phải đăng ký khi thay đổi thông tin để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nếu doanh nghiệp không muốn trực tiếp làm việc với cơ quan đăng ký kinh doanh có thể liên hệ với Dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được hỗ trợ các thủ tục theo quy định với thời gian nhanh nhất.

Mẫu thay đổi đăng ký kinh doanh

Mẫu thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm những nội dung  như Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp, Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh, Đăng ký thay đổi người đại diện công ty, Đăng ký thay đổi vốn của công ty…Những thông tin khi làm thủ tục này cần có đầy đủ chữ ký cũng như các giấy tờ mà pháp luật yêu cầu.

Trường hợp công ty bạn muốn thay đổi nội dung nào chỉ cần chọn nội dung cần thay đổi. Nếu công ty bạn thay đổi địa chỉ trụ sở chính cần ghi rõ địa chỉ dự kiến muốn thay đổi là bao nhiêu và phải ghi cụ thể địa chỉ gồm số nhà, đường, phường, quận,….Ngoài ra doanh nghiệp phải cung cấp số Điện thoại, số fax, Email và Website của công ty để có thể liên hệ. Đây là những thông tin bắt buộc cần ghi rõ ràng và chính xác trong mẫu thay đổi đăng ký. Bởi các thông tin này dùng để chứng thực những thông tin liên quan đến địa điểm thay đổi đăng đăng ký là đúng với quy định của pháp luật hay không và là các căn cứ pháp lý sau này.

Ngoài ra phải doanh nghiệp phải cung cấp các thông tin liên quan về người  đại diện hay các thành viên trong công ty theo quy định mà luật doanh nghiệp ban hành. Những thông tin này thể hiện được việc thay đổi kinh doanh là hoàn toàn tự nguyện và có sự đồng thuận của các thành viên hay các cổ đông trong công ty. Mẫu thay đổi đăng ký kinh doanh thể hiện đầy đủ các nội dung mà công ty bạn muốn thay đổi, việc có mẫu thay đổi nay sẽ giúp các doanh nghiệp có cái nhìn cụ thể hơn về các nội dung thay đổi để giảm bớt các thủ tục cần phải chuẩn bị thay đổi.

Việc chuẩn bị và ghi rõ các thông tin trong mẫu thay đổi đăng ký kinh doanh là một công việc rấ quan trọng. Nó đòi hỏi doanh nghiệp cần khai báo thông tin một cách rõ ràng, cụ thể và chính xác để cơ quan chức năng có thể thuận lợi hơn trong việc xét duyệt hồ sơ.Nếu thông tin khai báo là sai sự thật  thì doanh nghiệp sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.