Trang chủ » Máy gặt đập liên hợp vẫn chưa áp dụng được nhiều tỉnh

Máy gặt đập liên hợp vẫn chưa áp dụng được nhiều tỉnh

(Ngày đăng: 27-09-2016 02:10:18)
Hầu hết các tỉnh thành hiện nay đều có phát triển ngành công nghiệp trong lúa tuy nhiên việc đưa cơ giới hóa như máy gặt đập liên hợp Kubota tại các tỉnh thành vẫn chưa được áp dụng nhiều.

Máy gặt đập liên hợp vẫn chưa áp dụng được nhiều tỉnh

Ngay cả khi việc đưa cơ giới hóa nông nghiệp vào trong sản xuất có thể giúp mang lại hiệu quả cao cho người nông dân thúc đẩy các hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển, cho nên việc áp dụng cơ giới hóa vào trong đóng nghiệp đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển. Tuy nhiên với sự nhận định như vậy nhưng các máy gặt đập liên hợp Kubota cũng chưa được áp dụng tại nhiều tỉnh.

Hầu hết các tỉnh thành đều áp dụng nông nghiệp là ngành ngề chính cho những người nông dân nhưng các  máy gặt đập hiện nay vẫn chưa được áp dụng nhiều, cho nên các phương pháp thu hoạch bằng thủ công cũng vẫn được duy trì và thực hiện, cho nên hiệu quả nâng cao năng suất thu hoạch bằng phương pháp này tại các tỉnh vẫn chưa được cao.

Mặc dù các máy gặt đập liên hợp Kubota đã ra đời khá lâu nhưng nó vấn chưa được áp dụng tại nhiều tỉnh vì chi phí mua quá cao cho nên không hộ dân nào có thể mua được , mặc dù nhà nước tạo điều kiện cho việc mua cũng như đầu tư nhưng cũng chỉ sử dụng ở những nơi có những vụ thu hoạch lớn như Đồng bằng Sông Cửu Long.. . nhưng số lượng sử dụng tại đây vẫn còn khá hạn chế cho nên người dân ở những vùng này cũng thực hiện phương pháp thủ công truyền thông là nhiều.

Với một tỉnh như đồng bằng sông cửu long có ngành nông nghiệp trồng lúa lớn nhất nước ra nhưng việc đưa máy gặt đập liên hợp vào phục vụ còn hạn chế, thì những tỉnh còn lại thì càng khó khăn hơn cho nên với tỉnh xa xôi như miền trung, phía bắc cũng chưa được sử dụng rộng rãi. Do vậy mà các máy gặt đập liên hợp vấn chưa áp dụng được nhiều tỉnh hiện nay cho nên hiệu quả của sản xuất mang lại không cao làm cho nền kinh tế cũng phát triển chậm lại.