• Doanh nghiệp
  • Một số thay đổi mới đáng chú ý trong Luật Doanh nghiệp

Một số thay đổi mới đáng chú ý trong Luật Doanh nghiệp

Trải qua nhiều lần sửa đổi, Luật Doanh nghiệp đã có một số sự thay đổi trong các quy định ở một vài năm gần đây. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những đổi mới này ở ngay bài viết dưới đây.

 

Luật Doanh nghiệp được xem là văn bản pháp luật có những quy định cụ thể và chi tiết liên quan đến doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả những hướng dẫn để thành lập doanh nghiệp và cả sau khi doanh nghiệp đó đã đi vào hoạt động. Dựa vào Luật này, chúng ta có thể nắm rõ những quy định dành cho bất kỳ một doanh nghiệp nào.

Tính từ lúc Luật Doanh nghiệp được ban hành, đến nay nó đã có một số Điều khoản được thay đổi, phù hợp với tình hình thực tế và nền kinh tế toàn cầu lúc bấy giờ. Sau đây là một số điểm mới ở Luật này mà bạn cần nắm:

- Có thể đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan Nhà nước và cả trên mạng điện tử;

- Đăng bố cáo doanh nghiệp sẽ được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử quốc gia;

- Doanh nghiệp có quyền tự chủ về số lượng và tự mình khắc dấu bên ngoài;

- Rút ngắn thời gian đăng ký doanh nghiệp từ 05 ngày xuống còn 03 ngày;

- Đổi mới về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

- Thông thoáng hơn trong việc hợp nhất và sáp nhập công ty;

Đó là một số điểm đổi mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp, sau nhiều lần sửa đổi và bổ sung để thay thế cho những điểm bất cập ở các văn bản luật cũ đã được ban hành. Mục đích chính của sự đổi mới này là nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho những cá nhân, tổ chức, bắt kịp với xu thế mới của nền kinh tế toàn cầu.

Bạn là nhà đầu tư cá nhân và đang lên kế hoạch thành lập doanh nghiệp tư nhân do mình quản lý, vậy thì đây chính là thời điểm khá tốt để bạn bắt tay vào xây dựng và phát triển công ty mình ngày một lớn mạnh hơn. Với những chính sách hỗ trợ kịp thời từ các Cơ quan nhà nước, nhờ vậy mà hoạt động của các doanh nghiệp cũng thuận lợi và tốt.