• Doanh nghiệp
  • Những lợi ích khi đăng kí gói thiết kế Website tiêu chuẩn

Những lợi ích khi đăng kí gói thiết kế Website tiêu chuẩn

Trên thị trường, có 3 gói thiết kế Website cơ bản là thiết kế Webtie chuyên nghiệp, thiết kế Website thương mại và thiết kế Website chuẩn. Bài viết này sẽ giới thiệu về dịch vụ thiết kế Website tiêu chuẩn và những lợi ích của nó.

Những lợi ích khi đăng kí gói thiết kế Website tiêu chuẩn

 

Không khác với 2 gói thiết kế Website chuyên nghiệp và thiết kế Website thương mại, gói thiết kế Website theo chuẩn cũng có một số điểm tương đồng với 2 gói sản phẩm kia. Tuy nhiên thì lợi ích và công dụng của nó cũng có một số đặc điểm riêng biệt.

Thiết kế Website tiêu chuẩn là sản phẩm tạo ra Website với mục đích là nhằm giới thiệu công ty, tổ chức, doanh nghiệp hay thậm chí cá nhân trên mạng xã hội, để mọi người nhanh chóng biết đến và tìm hiểu hơn. Thông thường khách hàng mà Website này muốn hướng tới là những khách hàng tiềm năng và có đối tượng hướng đến là riêng biệt, hoặc cũng có thể là toàn bộ xã hội.

Hình thức của sản phẩm thiết kế Website tiêu chuẩn này sẽ là: Trang chủ, giới thiệu công ty (tổ chức, doanh nghiệp), liên hệ, góp ý, trao đổi trực tiếp, số điện thoại, fax… Đối với những tổ chức doanh nghiệp với nhiều mục đích khác nhau sẽ có thêm công đoạn giới thiệu việc làm, tuyển nhân sự và một số yếu tố bất kỳ lệ thuộc vào những mục đích cơ bản khác nhau. Ví dụ, đối với thiết kế Website tiêu chuẩn được dùng nhiều nhất hiện nay đó chính là: trang truyền thông TRT, QRT, VTVH, tuổi trẻ, pháp luật.. hay các tổ chức, danh nghiệp sản phẩm nổi tiếng trên thị trường. Thông thường thì sản phẩm của thiết kế Website tiêu chuẩn đó chính là những sản phẩm có tính quy cũ, định hướng sẵn mà ít thay đổi hoặc chỉ thêm bớt thông tin chứ không xoay chiều.

Đối với gói thiết kế Website tiêu chuẩn này, thì thời gian thiết kế sẽ nhanh hơn so với thời gian thiết kế Website chuyên nghiệp. Vì thật chất gói sản phẩm này thường là một khuôn mẫu có sẵn, vì thế sẽ được tiến hành một cách nhanh chóng và thuận lợi. Bạn sẽ chỉ mất tầm 7-14 ngày cho một sản phẩm thiết kế Website tiêu chuẩn.