DU LỊCH HÀ TIÊN
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Doanh nghiệp
  • Quy định thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp

Quy định thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp

Góp vốn là điều kiện tiên quyết nếu muốn thành lập doanh nghiệp. Pháp luật Việt Nam đã quy định một số vấn đề đối với thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp mà bạn cần phải nắm được để thực hiện cho đúng khi có ý định thành lập doanh nghiệp để kinh doanh.

Doanh nghiệp khi thành lập thì sẽ có rất nhiều vấn đề cần quan tâm, đặc biệt là vấn đề thủ tục. Vì thế cho nên, để có thể có được sự hỗ trợ tốt nhất thì doanh nghiệp nên liên hệ đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để đảm bảo các thủ tục được hoàn thành nhanh chóng nhất.

Quy định thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp

Góp vốn là phương thức góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Việc  thực hiện theo thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần phải chú ý đến một số vấn đề sau:

1. Điều kiện góp vốn

- Những chủ thể tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp phải là các cá nhân hay tổ chức không bị pháp luật cấm góp vốn kinh doanh theo quy định. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp cho dù pháp luật không cấm kinh doanh thì cũng không thể tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp. Cụ thể như: thành viên công ty hợp danh nếu không có sự đồng ý của các thành viên còn lại thì không được tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân. Hay như chủ thể đã thành lập doanh nghiệp tư nhân thì không được góp vốn để trở thành thành viên của công ty hợp danh hay công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

2. Tài sản góp vốn

Tài sản được thực hiện góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ, vàng, giá trị sử dụng đất, các bí quyết khoa học công nghệ…Ngoài ra, tài sản được đưa vào góp vốn còn có quyền sở hữu trí tuệ của các cá nhân, tổ chức sở hữu hợp pháp nữa.

Riêng đối với việc góp tài sản để thành lập doanh nghiệp bằng việc góp giá trị sử dụng đất thì trước khi doanh nghiệp thành lập phải chuyển quyền sử dụng đất qua cho doanh nghiệp thì mới tính là việc góp vốn hợp lệ.

Các tài sản được đưa vào góp vốn sẽ được các thành viên công ty nhất trí định giá hoặc theo ý kiến của các tổ chức chuyên về định giá tài sản.

3. Thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp

Để thực hiện đúng thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp thì doanh nghiệp cần thực hiện các công việc sau:

- Thứ nhất là thực hiện định giá tài sản theo quy định của pháp luật.

- Thứ hai là phải lập bản cam kết góp vốn. Bản cam kết này phải có sự thỏa thuận giữa các bên liên quan đến việc góp tài sản, thời gian góp tài sản và quyền cũng như trách nhiệm của bên góp tài sản là gì.

- Thứ ba là tiến hành việc giao nhận các tài sản góp vốn. Việc giao nhận tài sản góp vốn phải được thực hiện trong thời gian được pháp luật quy định hay thực hiện theo bản cam kết góp vốn của các thành viên tham gia góp vốn vào doanh nghiệp. Việc thực hiện chuyển quyền sở hữu đối với tài sản dùng để góp vốn sẽ không phải chịu lệ phí trước bạ theo quy định.

Như  vậy, việc hoàn tất thủ tục góp vốn thành lập doanh nghiệp không phải là chuyện đơn giản. Nếu doanh nghiệp không nắm rõ thông tin thì rất có thể doanh nghiệp sẽ gặp phải nhiều vấn đề khó khăn ngay từ khi góp vốn ban đầu.