• Chia sẻ
  • Quy trình diễn ra trong kiểm định an toàn

Quy trình diễn ra trong kiểm định an toàn

An toàn trong máy móc, thiết bị, an toàn lao động, an toàn công nghệ thực phẩm,… luôn được mọi người quan tâm. Bởi vậy với việc tuân theo thời gian, quy định cụ thể, kiểm định an toàn diễn ra theo đúng kế hoạch và có quy trình hẳn hoi.

Chúng ta đều biết, khi tiến hành bất kỳ một công việc gì thì chúng cũng có quy trình của nó – không ít hoặc nhiều. Có thể nói, kiểm định an toàn là một việc làm hết sức cần thiết vậy nên nó càng có một quy trình hẳn rành mạch, đúng đắn .

Dựa trên cái nhìn bao quát tổng thể, quy trình kiểm định an toàn có thể gồm hai quá trình cơ bản như: Thứ nhất là kiểm định an toàn lần đầu. Đối với lần đầu, tức áp dụng cho máy móc thiết bị trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm tra, giám định xem chúng có các lỗi kỹ thuật nào không? Máy hoạt động ra sao, tiếng ồn thế nào,… Sau đó chúng mới được cho phép đi vào hoạt động.

Thứ hai là kiểm tra định kỳ. Tương tự như kiểm tra lần đầu nhưng đây là quá trình kiểm định, kiểm tra, phân tích các trang thiết bị, máy móc khi đã đi vào hoạt động được một thời gian. Căn cứ trên quyết định của cơ quan chức năng có thẩm quyền về việc kiểm định an toàn các sản phẩm công nghiệp thì nhiều máy móc, thiết bị phải được kiểm tra an toàn theo thời gian quy định cụ thể. Dựa trên kế hoạch được giao, tất cả các loại máy móc khác nhau đều có thời gian kiểm định nhất định - có thể là vài tháng hoặc vài năm kiểm tra định kỳ một lần. Như vậy theo đúng ngày giờ đã quy định, người sử dụng bắt buộc phải đem chúng đi đinh kiểm định. Nhân viên kiểm định an toàn sẽ kiểm tra tất cả hệ thống các thiết bị máy móc nói trên để xác định lại độ an toàn hay các hư hại khi chúng đã đi vào hoạt động. Mọi chi tiết khi kiểm an toàn đều được ghi rõ trong thủ tục giấy tờ. Người đưa máy móc đi kiểm tra phải ký và xác nhận khi việc kiểm định kết thúc.