DU LỊCH HÀ TIÊN

Thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Thành lập doanh nghiệp mới cần có những vấn đề gì

Thành lập doanh nghiệp mới cần có những vấn đề gì

Những người mới bắt đầu khởi nghiệp đều mong muốn có thể thành lập cho mình một doanh nghiệp mới theo ý mình thích, việc thành lập doanh nghiệp mới như vậy cần có những vấn đề gì.

 

Khi có 1 ý tưởng kinh doanh theo ý mình thích các cá nhân hiện nay đều mong muốn có thể thành lập 1 doanh nghiệp theo ý của mình, việc bắt đầu 1 doanh nghiệp mới như vậy luôn tồn tại những rủi ro cũng như cơ hội trong quá trình thành lập. Tuy nhiên khi mới bắt đầu thành lập doanh nghiệp chúng ta cũng nên quan tâm những vấn đề này:

Tiến hành các thủ tục trong việc đăng kí giấy phép kinh doanh, để có thể đăng kí được giấy phép kinh doanh chúng ta cũng nên chuẩn bị giấy đăng kí thành lập doanh nghiệp, dự thảo điều lệ công ty, xin giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, danh sách các thành viên cổ đông, các thông tin về người đại diện doanh nghiệp. Sau khi chuẩn bị xong các thủ tục thành lập doanh nghiệp chúng ta sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại sở kế hoạch và đầu tư.

Khi hoàn thành xong các thủ tục thành lập doanh nghiệp mới chúng ta sẽ tiến hành đăng bố cáo, nộp thuế môn bài, nộp tờ khai đăng ký phương pháp tính thuế và tiến hành các thủ tục in hoá đơn, lập tài khoản ngân hàng và bổ sung thông tin cho chi cục thuế. Các thủ tục, hồ sơ… đều phải thực hiện theo đúng yếu cầu của pháp luật.

Thành lập doanh nghiệp mới cho những người khởi nghiệp hiện nay cũng không còn quá khó khăn nữa hầu hết những cá nhân trên 18 tuổi và không vi phạm các quy định pháp luật đều có thể thành lập doanh nghiệp được, khi thành lập doanh nghiệp các cá nhân sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện cho nên để hạn chế những vấn đề như vậy các dịch vụ thành lập doanh nghiệp được xây dựng nên, với các dịch vụ thành lập doanh nghiệp này có thể  giúp cho các cá nhân mới bắt đầu khởi nghiệp sẽ có thể thành lập được doanh nghiệp theo ý mình thật dễ dàng.