Thủ tục mua bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hiện nay theo Luật bảo hiểm xã hội khi người lao động muốn tham gia bảo hiểm xã hội có 2 loại là bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm bắt buộc và thủ tục mua bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay được quy định như thế nào? Có gì khác so với thủ tục bảo hiểm bắt buộc đó là câu hỏi được nhiều người quan tâm

Bảo hiểm xã hội là vấn đề rất quan trọng hiện nay nên có các dịch vụ ra đời để đáp ứng yêu cầu của người lao động và dịch vụ bảo hiểm xã hội sẽ giúp bạn giải quyết các vấn để trên một cách nhanh nhất và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Thủ tục mua bảo hiểm xã hội tự nguyện

Về thủ tục mua bảo hiểm xã hội tự nguyện trước khi nghiên cứu vấn đề này ta cần tìm hiểu đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện là ai? Đó chính là những công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam và từ đủ 15 tuổi đến đủ 55 tuổi đối với nữ. Những  đối tượng này không thuộc diện áp dụng của pháp luật về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Thực tế thì đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay rất rộng . Vì vậy, nếu bạn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm tự nguyện thì phải chuẩn bị một số loại hồ sơ, giấy tờ theo đúng quy định mà luật bảo hiểm xã hội ban hành.

Hồ  sơ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bao gồm : Tờ khai cá nhân theo mẫu do tổ chức bảo hiểm xã hội quy định. Sau đó người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp tờ khai cá nhân cho tổ chức bảo hiểm xã hội nơi cư trú. Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp hồ sơ tại cơ quan bảo hiểm xã hội mà bạn cư trú.

Sau khi cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ tổ chức bảo hiểm xã hội sẽ có trách nhiệm cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người đăng ký tham gia.  Nếu hồ sơ còn thiếu thì hướng dẫn người tham gia bảo hiểm bổ sung thêm hồ sơ. Nếu bạn còn vướng mắc về thủ tục này có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú của bạn để được hướng dẫn cụ thể.

Nhìn chung thủ tục mua bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay được quy định khá chi tiết tại các nghị định và thông tư giúp cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện dễ dàng hơn trong việc tiếp cận để làm các thủ tục theo yêu cầu. Việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là cách để người  tham gia bảo hiểm có thể hưởng được các quyền lợi xứng đáng nhất.