• Doanh nghiệp
  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Tư vấn thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ đặt ra những yêu cầu, điều kiện khác nhau mà nếu nhà đầu tư không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ dẫn đến việc trì trệ, vướng mắc trong quá trình xin giấy chứng nhận kinh doanh.

 

Khoa học công nghệ là lĩnh vực đang rất phát triển hiện nay và đóng góp nhiều vào sự phát triển của kinh tế đất nước. Việc thành lập doanh nghiệp công nghệ đòi hỏi phải tuân thủ theo những quy định của pháp luật. Nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệp trong lĩnh vực này thì những thông tin dưới đây sẽ rất hữu ích.

Để thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ thì phải đáp ứng các điều kiện sau. Thứ nhất là các cá nhân hoặc tổ chức thành lập phải hoàn thành việc sáng chế (ươm tạo) và phải làm chủ được những kết quả từ việc sáng chế đó, làm chủ được khoa học và công nghệ mà mình đã tạo ra hoặc được sở hữu, phải sử dụng hợp pháp và có sở hữu hợp pháp các công nghệ do mình sáng tạo để phát triển vào việc sản xuất các sản phẩm tùy theo từng lĩnh vực.

Sau khi đã hội tụ đủ các điều kiện đó thì doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Một bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ được xem là hợp lệ khi có đủ các loại giấy tờ theo quy định. Về giấy chứng nhận đăng nhận đăng ký kinh doanh, chủ doanh nghiệp phải làm hồ sơ và kê khai theo biểu mẫu đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của Luật Doanh nghiệp 2014. Hồ sơ phải kèm theo các chứng từ về dự án khoa học công nghệ được trình bày một cách rõ ràng và các dự án này phải mang tính khả thi cao, thuyết phục. Biểu mẫu giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp đúng theo chuẩn của cơ quan nhà nước. Người đăng ký thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ phải có trách nhiệm điền thông tin vào giấy này và chịu trách nhiệm về tính minh bạch của thông tin.

Một số chứng từ khác về vốn điều lệ, giấy tờ tùy thân của chủ doanh nghiệp và các thành viên cổ đông, chứng từ về điều lệ doanh nghiệp và nguồn vốn cũng là các loại giấy tờ cần thiết trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ.