DU LỊCH HÀ TIÊN
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Du lịch
  • Ứng dụng công nghệ cho bản đồ vệ tinh trực tuyến online

Ứng dụng công nghệ cho bản đồ vệ tinh trực tuyến online

Ứng dụng công nghệ cho bản đồ vệ tinh trực tuyến online. Nếu được chấp thuận, người dùng iGeoTrans sẽ tự động trở thành thành viên của nhóm phát triển iOS và được sử dụng miễn phí ứng dụng này.

Ứng dụng công nghệ cho bản đồ vệ tinh trực tuyến online. Nếu được chấp thuận, người dùng iGeoTrans sẽ tự động trở thành thành viên của nhóm phát triển iOS và được sử dụng miễn phí ứng dụng này.

Ứng dụng bản đồ vệ tinh trực tuyến cho GPRS. Hiện tại iGeoTrans đang phát hành bản beta dành cho testers. Sau khi nhận được ý kiến đóng góp từ phía người dùng, iGeoTrans sẽ được hoàn thiện và phát hành bản chính thức trên Apple Store.

Sử dụng ứng dụng iGeoTrans là một giải pháp hoàn hảo để thay thế các thiết bị định vị GPS cầm tay chuyên dụng cho người dùng iPhone. Nó hỗ trợ cho khảo sát, lập bản đồ, đất đai và các lĩnh vực liên quan.

Ứng dụng công nghệ cho bản đồ vệ tinh trực tuyến online

Ứng dụng công nghệ cho bản đồ vệ tinh trực tuyến online

iGeoTrans có các tính năng chính:Đặc biệt, iGeoTrans đang được thử nghiệm một số tính năng mới trên iOS 5 beta. Nếu được chấp thuận, người dùng iGeoTrans sẽ tự động trở thành thành viên của nhóm phát triển iOS và được sử dụng miễn phí ứng dụng này.

Hiện tại iGeoTrans đang phát hành bản beta dành cho testers. Sau khi nhận được ý kiến đóng góp từ phía người dùng, iGeoTrans sẽ được hoàn thiện và phát hành bản chính thức trên Apple Store.

Đăng ký làm iGeoTrans tester tại địa chỉ: http://bit.ly/qIBhkg

Cài đặt iGeoTrans qua OTA tại địa chỉ: http://bit.ly/qMcJCz

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

Yêu cầu: iPhone 3GS, iPhone 4 hoặc iPhone thế hệ kế tiếp; iOS 4.3, hoặc mới hơn (sẵn sàng cho iOS 5).

Using the iGeoTrans application is a perfect solution to replace handheld GPS navigation devices for iPhone users. It supports for surveying, mapping, land, sea and related fields.

Main features:Keywords: GPS, tracking, geographic, grid, coordinates, map, projection, transformation, geodetic, datum, conversion, surveying.

Want to beta test for iGeoTrans Team? -> http://bit.ly/qIBhkg

Install via OTA at: http://bit.ly/qMcJCz

Một số hình ảnh của ứng dụng:

Quản lý project và xem trên bản đồ ở các dạng: Bản đồ, Ảnh vệ tinh và Địa hình

Tạo lộ trình trực tiếp tới điểm cần tìm, thông báo khoảng cách tức thời và chức năng định vị vị trí người dùng trực tiếp trên nền bản đồ

Định vị vị trí người dùng và quản lý hệ tọa độ

Quản lý hệ tọa độ của từng địa phương và thêm mới hệ tọa độ

Quản lý ellipsoid tham chiếu của hệ tọa độ và lựa chọn, thiết lập lưới chiếu bản đồ