• Doanh nghiệp
  • Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân

Nếu nói, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân nhân chính là người có toàn quyền quyết định đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp thì vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân cũng chính là tài sản của doanh nghiệp. Hai cá thể này không có sự tách biệt về trách nhiệm và quyền lợi như các loại hình doanh nghiệp khác.

Các doanh nghiệp hiện nay luôn lựa chọn tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có thể yên tâm hơn đối với việc kinh doanh của doanh nghiệp mình. Không chỉ là thủ tục thành lập mà còn nhiều thủ tục phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân

Có rất nhiều vấn đề xoay quanh thông tin về vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân mà nhiều người còn chưa biết hết được. Doanh nghiệp tư nhân sẽ không giống với các loại hình doanh nghiệp khác trên thị trường. Vì thế cho nên, đối với loại hình doanh nghiệp này thì vốn của nó cũng có nhiều điểm khác biệt. Chúng ta cùng tìm hiểu kỹ thông tin ngay sau đây nhé.

Đặc điểm về vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân :

1. Vốn của doanh nghiệp tư nhân sẽ do chủ doanh nghiệp tư nhân góp toàn bộ bằng chính tài sản cá nhân của mình. Vốn này có thể là tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân có được hay vay mượn nhưng tất cả đều đứng tên của chủ doanh nghiệp tư nhân.

2. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân sẽ do chủ doanh nghiệp  toàn quyền quyết định và có trách nhiệm vô hạn về nghĩa vụ tài chính đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong khi đó thì các loại hình doanh nghiệp khác sẽ có trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp của mình và doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp tư nhân không được phép góp vốn để muc cổ phần hay thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh theo quy định của luật doanh nghiệp.

4. Vì chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ có trách nhiệm vô hạn đối với vốn góp vào công ty nên dù có bán doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ phát sinh khi kinh doanh vượt ngoài số vốn đó.

5. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hay giảm vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân. Việc tăng hay giảm vốn này sẽ được ghi lại một cách đầy đủ và chính xác trong sổ kế toán và trong các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

6. Việc tăng hay giảm vốn của doanh nghiệp tư nhân sẽ không phải thông qua ý kiến của bất cứ ai trừ khi các số vốn giảm xuống quá mức đăn ký ban đầu thì phải có được sự đồng ý của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Như vậy, những thông tin trên đây về vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân sẽ giúp bạn biết được rõ hơn về loại hình doanh nghiệp này để lựa chọn cho hiệu quả.