DU LỊCH HÀ TIÊN
Thông tin doanh nghiệp
NEWS  |  TAGS

399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Du lịch
  • Hệ thống giám sát cây trồng thông qua bản đồ vệ tinh trực tuyến online

Hệ thống giám sát cây trồng thông qua bản đồ vệ tinh trực tuyến online

Hệ thống giám sát cây trồng thông qua bản đồ vệ tinh trực tuyến online. phân tích, tổng hợp dữ liệu và kết xuất các báo cáo theo yêu cầu của người dùng, cập nhật, lưu trữ kết quả giải đoán ảnh viễn thám về diện tích lúa bị nhiễm sâu, thực hiện các bài toán xử lý dữ liệu không gian để tổng hợp thông tin cho người dùng

Hệ thống WEBGIS giám sát sâu bệnh hại lúa thông qua bản đồ vệ tinh trực tuyến. ghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám vào việc giám sát tình hình, cảnh báo và dự báo về một số loại sâu bệnh chính hại lúa, phục vụ công tác phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ mùa màng”.

Hệ thống giám sát cây trồng thông qua bản đồ vệ tinh trực tuyến online

Hệ thống giám sát cây trồng thông qua bản đồ vệ tinh trực tuyến online

Chức năng chính của hệ thống là giám sát tình hình về ba loại sâu bệnh chính hại lúa là rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân: Cập nhật, lưu trữ, dự báo số liệu điều tra về sâu và các số liệu liên quan, phân tích, tổng hợp dữ liệu và kết xuất các báo cáo theo yêu cầu của người dùng, cập nhật, lưu trữ kết quả giải đoán ảnh viễn thám về diện tích lúa bị nhiễm sâu, thực hiện các bài toán xử lý dữ liệu không gian để tổng hợp thông tin cho người dùng, xây dựng các loại bản đồ chuyên đề khác nhau. Hệ thống đã được triển khai tại Hải Phòng cho kết quả tốt.

Đây là một trong những kết quả của đề tài nghiên cứu cấp nhà nước mã số KC.08.32/06-10 “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám vào việc giám sát tình hình, cảnh báo và dự báo về một số loại sâu bệnh chính hại lúa, phục vụ công tác phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ mùa màng”.

Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Công nghệ phần mềm thủy lợi