• Doanh nghiệp
  • Kiểm định an toàn và hiệu chuẩn khác nhau như thế nào?

Kiểm định an toàn và hiệu chuẩn khác nhau như thế nào?

Kiểm địnhan toàn được xem là một hoạt động nhằm phát hiện những vấn đề, hư hỏng trên máy móc thiết bị công nghiệp. Và hiệu chuẩn cũng có tính chất tương tự như thế, vậy liệu hai hoạt động này có khác nhau và khác như thế nào?

 

Kiểm định an toàn và hiệu chỉnh là hai hoạt động tương đối giống nhau đối với các loại máy móc, thiết bị được sử dụng trong các ngành công nghiệp. Tuy nhiên, kiểm định an toàn và hiệu chuẩn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Trong một thời đại mà nhân quyền được đưa lên hàng đầu như ngày nay, thì việc đảm bảo an toàn cho người lao động là một việc được quan tâm và đề cao. Kiểm định an toàn chính là một việc làm để đảm bảo sự an toàn đó cho người lao động. Kiểm định an toàn chính là đánh giá độ an toàn của các loại máy móc, thiết bị, phát hiện những sai sót của loại máy được kiểm định, để bảo đảm những công nhân trong quá trình sử dụng máy móc được an toàn. Kiểm định an toàn được thực hiện khi máy móc vừa mới được sản xuất ra từ các công xưởng, khi máy đã qua sử dụng và được kiểm định theo định kỳ, và khi máy móc có dấu hiệu xuống cấp và cần được thay thế bằng những máy móc mới và tốt hơn.

Công việc hiệu chuẩn cũng được thực hiện trên các loại máy móc, thiết bị được sử dụng trong công nghiệp, nhưng mục đích của nó lại khác so với việc kiểm định an toàn. Nếu nói kiểm định an toàn là đánh giá độ an toàn của máy móc, thì hiệu chuẩn là đánh giá độ chính xác của máy móc trong quá trình hoạt động. Nói cụ thể, hiệu chuẩn chính là kiểm tra, đo lường và so sánh các số liệu thu được từ các máy móc được hiệu chuẩn với những số liệu được coi là chuẩn đối với loại máy móc đó. Từ việc hiệu chuẩn máy móc, các chủ máy sẽ biết được là máy móc của mình hoạt động có đạt hiệu quả so với máy chuẩn hay không, xem xét máy móc đó có làm ảnh hưởng đến tiến trình công việc hoặc năng suất công việc hay không, từ đó quyết định có nên chỉnh sửa hoặc thay thế máy móc.

Sự khác nhau giữa kiểm định an toàn và hiệu chuẩn chính là mục đính của việc kiểm tra máy móc. Cũng chính vì thế mà kiểm định an toàn là một việc làm bắt buộc đối với các loại máy móc sử dụng trong công nghiệp, còn hiệu chuẩn thì không bắt buộc.