Trang chủ » Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

(Ngày đăng: 18-03-2020 10:37:41)
(AGO) - Qua các vòng xét chọn, tới đây, UBND tỉnh sẽ công nhận các sản phẩm đoạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) của tỉnh năm 2014. Kết quả này không chỉ góp phần phát triển sản xuất, mà còn là cơ hội để sản phẩm đoạt giải có ưu thế cạnh tranh thị trường.

Đây là lần thứ hai tỉnh An Giang tổ chức bình chọn sản phẩm CNNTTB. Theo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, qua xét chọn, có 11 sản phẩm đang được đề xuất UBND tỉnh công nhận sản phẩm CNNTTB năm 2014, gồm: Mắm cá linh (Công ty TNHH Một thành viên mắm Bà Giáo Khỏe 55555), bánh hạnh nhân Tiến Anh, tranh ghép lá thốt nốt (của nghệ nhân Võ Văn Tạng), nước màu thốt nốt Lan Nhi, đường thốt nốt Ngọc Lanh, khăn choàng (hợp tác xã dệt thổ cẩm Khmer Văn Giáo), rượu đinh lăng 30% vol (cơ sở sản xuất rượu Ngọc Hân), thiết bị đánh rãnh thoát nước (Tổ hợp tác rau màu Hưng Thịnh)… Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Đỗ Thanh Tùng cho biết: Việc xét chọn sản phẩm thông qua các tiêu chí về chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật- xã hội (nguyên liệu sử dụng, giải quyết việc làm cho người lao động, sản phẩm thân thiện môi trường, khả năng phát triển sản xuất), tiêu chí về văn hóa, thẩm mỹ… Sản phẩm đáp ứng các tiêu chí sẽ được hội đồng đánh giá, xét chọn. Năm nay, có 12 sản phẩm tham gia đăng ký, qua đánh giá, có 11 sản phẩm được Sở Công thương trình UBND tỉnh công nhận là sản phẩm CNNTTB năm 2014.

19PB3-1.jpg

Tranh ghép lá thốt nốt.

Việc công nhận sản phẩm CNNTTB là cơ sở để các cấp và ngành chức năng xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Do vậy, việc doanh nghiệp, cơ sở mạnh dạn đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như cải tiến mẫu mã, bao bì, đóng gói, định hướng phát triển sản xuất theo hướng công nghiệp hóa... là ưu thế để sản phẩm cạnh tranh trên thị trường. Thông qua việc bình chọn sản phẩm CNNTTB, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh sẽ có những chương trình, đề án hỗ trợ giúp doanh nghiệp phát triển sản phẩm theo hướng cạnh tranh.

Việc tổ chức bình chọn sản phẩm CNNTTB do Bộ Công thương quy định tại Thông tư số 35/2010 ngày 12-11-2010 đã và đang góp phần tôn vinh những sản phẩm đặc trưng từ thế mạnh của tỉnh, giá trị của người lao động nông thôn. Qua đó, khuyến khích các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tiếp tục sáng tạo, mở rộng sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động khu vực nông thôn, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Việc tổ chức bình chọn sản phẩm CNNTTB nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.