• Chia sẻ
  • Mã số bảo hiểm xã hội là gì?

Mã số bảo hiểm xã hội là gì?

Nhiều thông tin gần đây cho biết là cơ quan bảo hiểm xã hội đã thay đổi mã số bảo hiểm xã hội mới. Nhưng với người tham gia bảo hiểm xã hội thì họ luôn thắc mắc mã số này là gì? Nó có lợi ích gì cho mình khi thay mới hay không?

Dịch vụ bảo hiểm xã hội chính là giải pháp an toàn nhất cho những người không nắm thông tin cụ thể về bảo hiểm xã hội hay không có thời gian, điều kiện để thực hiện các thủ tục bảo hiểm xã hội theo quy định.

Mã số bảo hiểm xã hội là gì?

Nói đến vấn đề mã số bảo hiểm xã hội thì nhiều người còn rất mơ hồ về khái niệm này. Thực ra thì đây chính là một mã số định danh duy nhất mà cơ quan bảo hiểm xã hội cấp cho người tham gia bảo hiểm xã hội. Nó được sử  dụng chung cho sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế. Điều này giúp cho cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội có thể quản lý một cách chặt chẽ và xuyên suốt quá trình đóng nộp cũng như chế độ được hưởng của người tham gia bảo hiểm xã hội.

Theo đó thì khi mà mã số bảo hiểm xã hội mới được cấp thì người tham gia bảo hiểm xã hội không còn có 2 mã số riêng, 1 cho sổ bảo hiểm xã hội và 1 cho thẻ bảo hiểm y tế như trước đây nữa. Cả 2 mã số này sẽ được hợp nhất lại làm một để cho cả người tham gia bảo hiểm xã hội và cơ quan quản lý được tiện lợi hơn trong việc sử dụng và quản lý thông tin trên hệ  thống .

- Đối với đơn vị sử dụng lao động, thì việc thay đổi này sẽ mang đến nhiều thuận tiện trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, BHYT. Nó không chỉ giúp cho cơ quan chức năng có thể giảm thời gian trong việc kê khai thông tin mà còn tiết kiệm thời  gian thực hiện cập nhật thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT một cách hiệu quả nhất.

- Còn đối với cơ quan bảo hiểm xã hội thì khi áp dụng hệ thống dữ liệu thống nhất này sẽ giúp cơ quan có thể quản lý được chặt chẽ quá trình đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, BHYT của từng người tham gia bảo hiểm xã hội. Hơn thế nữa thì việc cấp mã số mới sẽ có thể giúp cho việc cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, thẻ BHYT được thực hiện tại bất kỳ cơ quan bảo hiểm xã hội nào trên toàn quốc mà không gặp bất kỳ khó khăn hay trở ngại nào. Hơn thế nữa thì nó sẽ giúp giảm các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các cá nhân hay tổ chức khi thực hiện các giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội.

Như vậy, khi ban hành mã số bảo hiểm xã hội thì nó thực sự mang đến những lợi ích không hề nhỏ cho người tham gia bảo hiểm xã hội cũng như cơ quan quản lý vấn đề này.